دايره لغات زبان انگلیسی
The Utility Room
ماشین لباسشویی
مایع سفید کننده
پودر شوینده
سبد لباس های کثیف
لباس های کثیف
ماشین خشک کن
گیره لباس
طناب لباس
اتو
میز اتو
رخت آويز
جاروبرقی
جارو
خاک انداز
تی نخی
جاروب
بطری آبپاش
سطل
زباله
کیسه زباله
سطل زباله
washing machine
bleach
detergent
dirty clothes hamper
dirty clothes
dryer
clothes pin
clothes line
iron
ironing board
hanger
vacuum cleaner
broom
dustpan
mop
scrub brush
spray bottle
bucket
garbage, trash
trash bag
trash can