دايره لغات زبان فرانسوی
  les salutations
salut سلام
bienvenue خوش امديد
   
bonjour روز بخير
bonsoir عصر بخير
bonne journée روز بخير
bonne soirée عصر بخير
bonne nuit شب بخير
   
Comment allez-vous ? حال شما چطور است ؟
Comment vas-tu ? چطوري ؟
-bien خوب
pas mal بد نيستم
ça va ? لطفا چه خبر ؟
-oui, ça va. لطفا همه چيز خوبه
-ça va pas. لطفا بد نيست
   
au revoir بعدا مي بينمت
à bientôt به اميد ديداد
à tout à l'heure ميبينمت
   
s'il vous plaît لطفاً
s'il te plaît لطفا  
merci مرسي
de rien قابل نداره
   
excusez-moi ببخشيد رسمي
excuse-moi لطفا
   
pardonnez-moi معذرت ميخوام
pardonne-moi لطفا
pardon
   
félicitations مبارك باشد
bonne chance موفق باشيد
   
Monsieur آقا
Madame خانم
Mademoiselle دوشيزه