خانه > دايره لغات زبان فرانسوی
Remerciements
لغات، اصطلاحات، الفبا و اعداد زبان فرانسوی را تمرين كنيد. در هر يك از دسته بندي ها، نشانگر موس را بر روى يك عكس يا نوشته قرار دهيد تا آن را با صدايى بلند بشنويد. آنگاه مى توانيد توانايى شنيدن و يا حرف زدن خود را بسنجيد.
dialog les salutations (احوال پرسی )
writingl'écriture (نوشتن)
timeles nombres (شماره )
bodyle corps (بدن)
clothesles vêtements (پوشاک)
foodla nourriture (مواد غذایی)
house les couleurs & les formes (رنگ و شکل)
animalsles animaux (حیوانات)
treela nature (طبیعت)
housela maison (خانه)
diversdivers (گوناگون)
bikeles transports (ترابری)
timele temps (زمان)
globela géographie (جغرافیا)

خانه | تماس با ما | مشارکت/داوطلب | تنظیمات | کمک های مالی | حساب من