Słownictwo języka polskiego
Communication
letter
address
return address
postmark
stamp
postcard
mailman
mailbox
newspaper
reporter
magazine
package
box
telephone
ring
telephone jack
cell phone
walkie-talkie
envelope
article
list
adres
adres zwrotny
stempel pocztowy
znaczek pocztowy
pocztówka
listonosz
skrzynka pocztowa
gazeta
reporter
czasopismo
paczka
pudełko
telefon
dzwonek
wtyczka do telefonu
telefon komórkowy (komórka)
walkie-talkie
koperta
artykuł