Testowanie The 5 senses
Touch dotyk
to touch dotykać
to feel czuć
rough szorstki
smooth gładki

My skin feels rough.
Moja skóra jest szorstka.

numb zdrętwiały
sensitive wrażliwy
to tingle mrowić

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Moja noga jest zdrętwiała. Nic nie czuję.

My hands are tingling.
Mam mrowienie w rękach.

Sight wzrok
to stare gapic sie
to glance rzucić okiem
to squint mrużyć oczy
to blink mrugać
to wink mrugać okiem (puszczać oko - coll.)

It's not polite to stare.
Jest niegrzecznie gapić się.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger zerknął na tajemniczą kobietę.

blind niewidomy
color blind daltonista
eyesight wzrok
vision wzrok
far-sighted dalekowzroczny
short-sighted krótkowzroczny

We were blinded by the intense light.
Byliśmy oślepieni intensywnym światłem.

My vision is 20/20.
Mój wzrok jest 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
Około ośmiu procent mężczyzn to daltoniści.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Ona ma naprawdę słaby wzrok. Bez okularów nic nie widzi.

visible widoczny
invisible niewidoczny
bright jasny
dim przyćmiony
light jasny
dark ciemny

The search party squinted in the bright sun.
Poszukujący mrużyli oczy w słońcu.

Hearing słuch
deaf głuchy
deafness głuchota
hard of hearing słabo słyszący
hearing-impaired mający wadę słuchu

Grandpa is a little hard of hearing.
Dziadek słabo słyszy.

His hearing is very acute
On ma bardzo dobry słuch.

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Zamieniam się w słuch. Co chciałeś mi powiedzieć?

silent cichy
silence cisza
quiet cicho
loud głośny
soft delikatny
deafening ogłuszający
audible słyszalny

She can't bear silence.
Ona nie znosi ciszy.

Speak softly. We're in a library.
Mów cicho. Jesteśmy w bibliotece.

The sound of the explosion was deafening.
Odgłos eksplozji był ogłuszający.

The radio was barely audible.
Radio było ledwo słyszalne.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
Jest poza zasięgiem słyszalności. Nie będzie cię słyszał.

Smell zapach
odor woń
scent zapach
smell zapach
stink smród
stench odór
fragrance woń (zapach)
BO (body odor) zapach ciała
to smell czuć
to stink śmierdzieć

That smells wonderful.
To pachnie cudownie.

That smells bad.
To nieprzyjemny zapach.

By itself, "smell" is negative.

You smell.
Pachniesz.

What's that smell?
Co to za zapach?

That stinks.
To śmierdzi.

His socks are stinky.
Jego skarpetki są śmierdzące.

The stench of the sewer drifted over to our table.
Smród kanalizacji doszedł do naszego stołu.

People can usually identify the scent of their spouse.
Ludzie zwykle mogą rozpoznać zapach swojego małżonka.

Taste smak

See: Food : Taste


Comparteix