Testowanie Cleanliness
photo By Rampant Gian
mess bałagan
messy w nieładzie, brudny
clean czysty
cleanliness czystość
organized uporządkowany, zorganizowany
to clean sprzątać
to organize organizować, porządkować

You should organize your closet. It's a mess!
Powinieneś zrobić porządek w swojej szafie. Jest w niej bałagan!

My new year's resolution is to get organized.
Moim postanowieniem noworocznym jest zorganizować się.

Your room is not very clean. Can you clean it today?
Twój pokój nie jest za czysty. Czy możesz go dzisiaj posprzątać?

Clean up your mess.
Posprzątaj po sobie.

You should straighten up your room.
Powinieneś uporządkować swój pokój.

Let me tidy up a bit.
Pozwól, że trochę uprzątnę.

Put your toys back up please.
Proszę poodkładaj swoje zabawki.

Did you pick up your toys?
Czy pozbierałeś swoje zabawki?

dirt brud (zanieczyszczenie)
dirty brudny
filth
brud (intensywny, trwały), świństwo
filthy bardzo brudny, uświniony
grime brud (warstwa)
muck brud, paskudztwo
sticky
lepki
to scrub szorować
to wipe wytrzeć, wycierać

He scrubbed the bathtub. It was filthy.
Wyszorował wannę. Była bardzo brudna.

The counters are sticky. We need to wipe them.
...

Wipe off the counters.
plama

spot smuga
streak zabrudzenie, plama
mark rozmazana plama
smudge rozmazana plama (tłusta lub lepiąca)
smear nieskazitelnie czysty, bez plam
spotless nieskazitelnie czysty, w stanie idealnym
immaculate Masz na krwacie plamę z musztardy.

You have a spot of mustard on your tie.
Po jego koszuli biegła smuga błota.

There was a streak of mud running down his shirt.
Twoja filiżanka kawy zostawiła ślad na stole.

Your coffee cup left a mark on the table.

housekeeping  
housework  
chores obowiązki domowe
household chores
spring-cleaning  

Did you do your chores?
kobieta niepracująca zawodowo, gospodyni domowa

vacumming
housewife gospodarstwo domowe
household służący
servant Wynieś śmieci.

Take out the trash.
Wytrzyj blat kuchenny.

Wipe the kitchen counter.
Wyczyść toaletę.

Clean the toilet.
Umyj okna.

Wash the windows.
Zamieć podłogę.

Sweep the floor.
Odkurz swoją sypialnię!

Vacuum your bedroom!
Umyj podłogę mopem.

Mop the floor.
wylać

to spill Moja matka zebrała (mopem) rozlane mleko.

My mother mopped up the spilled milk.
środki czyszczące / środki czystości / środki do czyszczenia

photo by Bergius
cleaning products środek czyszczący
cleaner soda oczyszczona
baking soda ocet
vinegar kurz, pył
dust zakurzony
dusty zetrzeć kurz
to dust Meble są zakurzone. Czy możesz zetrzeć z nich kurz?

The furniture is dusty. Can you dust it?
wosk

wax polerować
to polish Podłoga była tak dobrze wypolerowana, że kobieta się pośliznęła.

The floor was so well polished that the lady slipped.
Sztućce są zaśniedziałe. Trzeba je wypolerować.

The silveware is tarnished. It needs to be polished.
przetwarzać

to recycle nadający się do przetworzenia
recyclable Wyrzuć to. Nie da się tego ponownie przetworzyć. / Nie nadaje się do recyklingu.

Throw that away. You can't recycle it.
Powinieneś pozbyć swoich starych znoszonych ubrań.

You should get rid of your old worn-out clothes.
Ona rozdała swoje stare książki.

She gave away her old books.
Mój sweter jest używany. / Mam ten sweter po kimś.

My sweater is a hand-me-down.


Comparteix