Testowanie Disease & Symptoms
influenze
flu virus / influenza virus
germ zarazek
bacteria bakteria
virus wirus

flu grypa
cold przeziębienie
pneumonia zapalenie płuc
cancer rak
tumor nowotwór (guz)
aids AIDS
chicken pox ospa wietrzna
food poisoning zatrucie pokarmowe
diabetes cukrzyca

My daughter came down with the chicken pox.
Moja córka zachorowała na ospę wietrzną.

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Moja siosta miała zatrucie pokarmowe kiedy jadła w tej restauracji.

contagious zakaźny
infection zakażenie (infekcja)
to transmit przekazywać
to infect zakażać (infekować)

I don't want to catch a cold! *
Nie chcę się przeziębić!

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Trochę się źle czuję.

vaccine szczepionka
to vaccinate szczepić
immune system system immunologiczny
immunity odporność

Have you been vaccinated against the swine flu?
Czy byłeś szczepiony przeciw grypie świńskiej?

allergy alergia

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle ma alergię na orzeszki ziemne.

epidemic epidemia

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
Epidemia grypy w 1918 roku zabiła około pięćdziecięciu do stu milionów ludzi.

Symptoms objawy (symptomy)
fever gorączka (temperatura)
headache ból głowy
chills dreszcze
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver mieć dreszcze
to sneeze kichać

Have you ever sneezed three times in a row?
Czy kiedykolwiek kichnąłeś trzy razy pod rząd?

-bless you
Na zdrowie.

to cough kaszleć/kasłać
cough kaszel
a fit of coughing atak kaszlu
runny nose katar
congestion założony (zapchany) nos

my nose is stopped up
mam założony (zapchany) nos

sore throat ból gardła
dizziness zawroty głowy
vertigo zawroty głowy

I'm feeling kind of dizzy.
Czuję się jakoś nieswojo./ Kręci mi się w głowie


Comparteix