Testowanie Body- Supplement
leonardo body
limbs kończyny
trunk tułów
lap kolano
fist pięść

Papa, can I sit on your lap?
Tato, czy mogę usiąść ci na kolanach?

big toe duży palec u nogi
little toe mały palec

left-handed leworęczny
right-handed praworęczny

groin pachwina
breast pierś
womb łono
menstruation miesiączka


Comparteix