Testowanie Body II- Supplementary
organ narząd
tissue tkanka
cell komórka

muscle mięsień
joint staw
fat tłuszcz
flesh ciało
cartilage chrząstka
gland gruczoł
brain
nerve nerw
spinal cord rdzeń kręgowy
mind umysł
Expressions

You're always on my mind.
Zawsze o tobie myślę.

paralysis paraliż
to paralyze paraliżowac

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Uraz rdzenia kręgowego sparaliżował go od pasa w dół.

heart
spleen śledziona
blood pressure ciśnienie krwi
pulse puls
heart rate tętno
heartbeat bicie serca
to bleed
krwawić

I'm bleeding!
Krwawię!

have high blood pressure
mieć wysokie ciśnienie

The nurse took his pulse and blood pressure.
Pielęgniarka zmierzyła mu puls i ciśnienie krwi..

breathing oddychanie
breath oddech
bronchial tubes oskrzela
to breathe in wdychać
to inhale
to breathe out wydychać
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Teraz wszyscy oddychajcie głęboko. Wdech... Wydech...

out of breath
bez tchu

hold your breath
wstrzymaj oddech

mucous śluzowy
phlegm
flegma
booger glut, koza (w nosie)

clear the throat
odchrząknąć / odkaszlnąć

voice głos
vocal cords struny głosowe
hoarse ochrypły, zachrypnięty
laryngitis zapalenie krtani

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Ona ma wysoki głos.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Ona ma zapalenie krtani. Nadwyrężyła swój głos śpiewając wysokie C.

I lost my voice.
Straciłem głos.

Expressions

She has a frog in her throat.
Ona ma chrypkę.

bladder pęcherz
urine mocz
to urinate oddawać mocz
to pee sikać

Dentistry Stomatologia
molar ząb trzonowy
braces aparat (korekcyjny)

have a cavity filled
mieć założoną plombę

grind your teeth
zgrzytać zębami

extract a tooth
wyrwać ząbComparteix