Słownictwo języka polskiego
Europe
Wielka Brytania
Anglia
Szkocja
Walia
Irlandia
Francja
Niemcy
Hiszpania
Portugalia
Włochy
Szwajcaria
Belgia
Holandia
Austria
Polska
Rumunia
Rosja
Norwegia
Szwecja
Finlandia
Dania
Islandia
Państwa Nordyckie
Skandynawia
Republika Czeska
Słowacja
Grecja
Turcja
Węgry
Albania
Białoruś
Bośnia i Harcegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Estonia
Łotwa
Litwa
Państwa bałtyckie
Luksemburg
Macedonia
Mołdawia
Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Ukraina
Malta
Londyn
Paryż
Amsterdam
Berlin
Rzym
Madryd
Barcelona
Hamburg
Warszawa
Budapeszt
Bukareszt
Moskwa
Instambuł
Morze Śródziemnomorskie
Morze Baltyckie
Morze Północne
Morze Czarne
Hollandia
The United Kingdom (UK)
British, Briton, Brit (informal)
England
English
Scotland
Scotish
Wales
Welsh
Ireland
Irish
France
French, Frenchman
Germany
German
Spain
Spanish
Portugal
Portuguese
Italy
Italian
Switzerland
Swiss
Belgium
Belgian
The Netherlands
Dutch
Austria
Austrian
Poland
Polish
Romania
Romanian
Russia
Russian
Norway
Norwegian
Sweden
Swede, Swedish
Finland
Finnish, Finn
Denmark
Danish
Iceland
Icelander, Icelandic
Nordic countries
Nordic
Scandinavia
Scandinavian
Czech Republic
Czech
Slovakia
Slovakian
Greece
Greek
Turkey
Turkish
Hungary
Hungarian
Albania
Albanian
Belarus
Belarusian
Bosnia and Herzegovina
Bosnian, Herzegovinian
Bulgaria
Bulgarian
Croatia
Croatian
Cyprus
Cypriot
Estonia
Estonian
Latvia
Latvian
Lithuania
Lithuanian
Baltic countries
Baltic
Luxembourg
Luxembourgers
Macedonia
Macedonian
Moldova
Moldovan
Montenegro
Montenegrin
Serbia
Serbian
Slovenia
Slovenian
Ukraine
Ukrainian
Malta
Maltese
London
Paris
Amsterdam
Berlin
Rome
Madrid
Barcelona
Hamburg
Warsaw
Budapest
Bucharest
Moscow
Istanbul
Mediterranean sea, Mediterranean
Baltic sea
North sea
Black sea
Holland