Testowanie Fantasy - Continued
witch
magic magia
black magic czarna magia
witchcraft czary
spell zaklęcie

She cast a spell.
Ona rzuciła zaklęcie.

This spells turns humans into frogs. Use it carefully.
To zaklęcie zamienia ludzi w żaby. Używaj go rozważnie.

superstitious przesądny
curse klątwa
witch doctor szaman

It was not me. I was possessed by an evil spirit.
To nie ja. byłam opętany przez złego ducha.

 fortune teller wróżbiarz, wróżka

He disguised himself as a pirate.
Przebrał się za pirata.

scary straszny
frightening przerażający
spooky 
creepy
to scare straszyć
to frighten przerażać

You've been granted 3 wishes.
Przyznano ci 3 życzenia.

to scream krzyczeć
to shout wrzeszczeć
to grimace krzywić się

fairy tale bajka


Comparteix