Testowanie Hunger & Thirst
hungry
hunger głód
hungry głodny
starving głodujący
appetite apetyt
famine głód
diet dieta
fast szybko
to starve głodować

They are hungry.
Oni są głodni

We're starving.
Jesteśmy głodni.

He has an insatiable appetite.
Ma nienasycony apetyt.

I'm full.
Jestem najedzony.

She's on a diet.
Ona jest na diecie.

They're going to fast until sundown.
Oni zamierzają pościć do zachodu słońca.

I'm so hungry I could eat a horse.
Jestem tak głodny, że mógłbym zjeść konia.

Talking about food is making my mouth water.
Rozmowa o jedzeniu powoduje, że ślinka mi cieknie.

to bite gryźć
to chew żuć
to nibble ogryzać
to swallow połykać

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Nie miała apetytu, więc tylko skubnęła troszkę marchewki.

to devour pożerać
to stuff oneself objadać się
to gobble up pożerać
to wolf down pożerać (pochłaniać)
gluttonny obżarstwo

We wolfed down our meal.
Połknęliśmy nasze posiłki.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Ciastka zostały pochłonięte w przeciągu niecałych pięciu minut.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Czy masz coś przeciw temu, żebym skończył owsiankę?

thirst pragnienie
thirsty spragniony
sip łyk
gulp łyk (haust)
to sip popijać
to gulp łykać (wypić jednym haustem)

I'm thirsty
Jestem spragniony.

He finished his drink in a single gulp.
Wypił napój jednym haustem.

The water quenched my thirst.
Woda ugasiła moje pragnienie.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Popijaliśmy gorącą czekoladę przy ogniu.


Comparteix