Słownictwo języka polskiego
The Farm
rolnik
pola
bruzda
szklarnia
stodoła
silos
pastwisko
kurnik
strach na wróble
płóg
uprząż
sad
stajnia
boks
traktor
kombajn
kosa
kosz
beczka
furmanka
stóg siana
widły
bela siana
studnia
wózek
pompa
młyn
zagroda
farmer
fields
furrow
greenhouse
barn
silo
pasture
chicken coop
scarecrow
plough
harness
orchard
stable
stall
tractor
combine
scythe
basket
barrel
cart
hay
hay stack
pitchfork
bale of hay
well
pulley
pump
windmill
pen, corral