Słownictwo języka polskiego
Computers
monitor
screen
printer
ethernet cable
USB cable
key
keyboard
escape key
function keys
backspace
tab
caps lock
shift key
control key
alt key
spacebar
return
arrow keys
numerical key pad
mouse
button
laptop
trackpad
power button
hard drive
memory
flash drive, USB key
motherboard
CPU
transistor
chip
monitor
ekran
drukarka
kabel sieciowy
kabel USB
klawisz
klawiatura
escape klawisz
klawisz funkcyjny
backspace
tabulator (klawisz tabulacji)
caps lock
klawisz shift
control
klawisz alt
spacja
klawisz akceptacji
strzałki
klawiatura numeryczna
mysz
guzik
laptop
gładzik (trackpad)
włącznik
twardy dysk
pamięć
pamięć USB
płyta główna
procesor
tranzystor
układ scalony