Słownictwo języka polskiego
Landscapes
las
pustynia
dżungla
jaskinia
góra
szczyt
wzgórze
kanion (przełom rzeczny)
urwisko (ściana skalna)
wulkan
rzeka
strumień; potok
kanał
jezioro
staw
tama
wodospad
oaza
wydma
miasto
miasteczko
forest
desert
jungle
cave
mountain
peak, summit
hill
canyon
cliff
volcano
river
stream, creek
canal
lake
pond
dam
waterfall
oasis
dune
city
town