Słownictwo języka polskiego
Shapes
kwadrat
prostokąt
trójkąt
wielokąt
koło
owal
kula
spirala
sześcian
cylinder
stożek
linia prosta
linia krzywa
kąt
square
rectangle
triangle
polygon
circle
oval
sphere
spiral
cube
cylinder
cone
line
curve
angle