Testowanie Doctors & Hospitals
doctor's office gabinet lekarski
waiting room poczekalnia
patient pacjent
hypochondriac hipochondryczny, hipochondryk
doctor's appointment wizyta lekarska
doctor

It's time to come in for a check up.
Czas przyjść na badanie.

You need to get a physical.
Musisz iśc się zbadać.

I'd like to schedule an appointment.
Chciałbym/ chciałabym umówić się na wizytę.

When would you like to come in?
Kiedy chciałby Pan/ chciałaby Pani przyjść?

The doctor is all booked this month.
W tym miesiącu wszystkie terminy są już zajęte.

Does he have any openings next month?
Czy są jakieś okienka/wolne miejsca w przyszłym/następnym miesiącu?

I need to cancel my appointment.
Chciałbym/Chciałabym odwołać moją wizytę.

The doctor took her vital signs.
Lekarz ją zbadał. (fizykalnie)

We need to run some tests.
Musimy przeprowadzić kilka badań.

We need to draw some blood.
Musimy pobrać trochę krwi.

We need a stool sample. Could you put it in here?
Potrzebujemy próbki kału. Czy możesz umieścić ją tutaj?

We're going to give you a shot now. Look the other way.
Zrobimy ci teraz zastrzyk. Odwróć wzrok.

The doctor gave me a clean bill of health.
Lekarz wystawił mi świadectwo zdrowia.

diagnosis diagnoza
prognosis
prognoza

The prognosis isn't that bad. You still have several years to live.
Rokowanie nie jest takie złe. Masz jeszcze kilka lat życia.

prescription recepta, przepisany lek
over the counter (sprzedawany) bez recepty
to prescribe przepisać (leki)

I need to pick up a prescription at the pharmacy.
Muszę odebrać receptę w aptece.

bed rest leżenie w łóżku / odpoczynek w łóżku
bedridden przykuty do łóżka or obłożnie chory

The doctor prescribed bed rest.
Lekarz zalecił leżenie.

Paralyzed and bedridden after the accident, his body wasted away.
Sparaliżowane i przykute do łóżka po wypadku, jego ciało zmarniało.

to recover wyzdrowieć
to pull through s'en sortir

He suffers from digestive problems.
(On) cierpi na problemy z trawieniem.

Mary is finally off life support. I think she's going to pull through.
Wreszcie odłączyli Mary respirator / aparaturę podtrzymującą życie. Myślę, że z tego wyjdzie.

He has a chronic condition- high blood pressure.
On ma przewlekłe-wysokie ciśnienie krwi.

hospital szpital
maternity ward oddział położniczy
intensive care intensywna opieka medyczna
surgery operacja
anesthesia znieczulenie
organ transplant przeszczep organów
on duty na służbie
to operate operować
to amputate amputować

I'm sorry but we're going to have to amputate your toes.
Przykro mi, ale musimy amputować ci palce u stóp.

If you don't survive the surgery, would you like to donate your organs?
Jeśli nie przeżjesz operacji, czy chciałbyś/chciałabyś przekazać/oddać swoje organy do tranplantacji/przeszczepu?

She was seriously injured and admitted to the hospital. She's in critical condition.
Została poważnie ranna i trafiła do szpitala. Jest w stanie krytycznym.

Visiting hours are over.
Jest już po godzinach odwiedzin.

heart attack atak serca, zawał
stroke udar
clogged arteries zator w tętnicach

We're going to take an x-ray of your chest.
Wykonamy rentgen twoich płuc.

fist aid pierwsza pomoc
mouth to mouth (metoda) usta-usta
CPR resuscytacja krążeniowo-oddechowa

When Laura fainted I gave her mouth to mouth. It was the first time our lips touched.
Kiedy Laura zemdlała zrobiłem jej usta-usta. Wtedy po raz pierwszy nasze usta się zetknęły.

He's not breathing. Call 911!
On nie oddycha. Dzwoń na 112!

conscious świadomy

She passed out.
Ona zemdlała.

She finally came to.
Wreszcie się ocknęła.


Comparteix