Testowanie Numbers - Continued
numbers
fractions

1/2

1/3

1/4

1/5

2/3

3/4

3/2

a half dozen
pół tuzina

I'll give you half.
Dam Ci połowę.

even number liczby parzyste
odd number liczby nieparzyste
whole number liczby całkowite

to count liczyć

My nephew knows how to count to ten.
Mój siostrzeniec umie liczyć do dziesięciu.

Arithmetic arytmetyka

to calculate rachować

What's the sum?
/
What's the total?

Jaka jest suma?

value wartość
average średnia

Subtraction

10 - 4 = 6

Subtracting 4 from 10 gives you 6.
Odejmując 4 od 10 otrzymasz 6.

Addition

5 + 7 = 12

Adding 5 to 7 gives you 12.
Dodając 5 do 7 otrzymasz 12.

Multiplication

3 × 6 = 18

Multipling 3 by 6 is 18.
Mnożąc 3 przez 6 otrzymasz 18.

Division
remainder reszta

32 ÷ 8 = 4

Dividing 32 by 8 gives you 4.
Dzieląc 32 przez 8 otrzymasz 4.Comparteix