Słownictwo języka polskiego
The City
budynek
pierwsze piętro
parter
schody
stopień
winda
cmentarz
grób
trumna
nagrobek
zwłoki, ciało
bazar
stoisko
park
fontanna
ścieżka
statua
ławka
most
fabryka
wysoki komin
przenośnik taśmowy
dok
skrzynia
magazyn
building
second floor
first floor
stairs
step
elevator
cemetery, graveyard
grave
coffin
gravestone, tombstone
corpse, body
market
stand
park
fountain
path
statue
bench
bridge
factory
smokestack
conveyor belt
dock
crate
warehouse
square
playground