Słownictwo języka polskiego
Tools
młotek
trzonek
śrubokręt
gwóźdź
śrubka
klucz
śruba
nakrętka
uszczelka
klucz fancuski
kombinerki (szczypce)
piła
ostrze
pudełko na narzędzia
kowadło
łopata
kilof (oskard)
wiertarka
wiertło
piła
pilnik
imadło
dłuto (przecinak)
miarka
sprężyna
poziomnica
młotek stolarski
hammer
handle
screwdriver
nail
screw
wrench
bolt
nut
washer
monkey wrench
pliers
saw
blade
tool box
anvil
shovel
pick
drill
drill bit
chain saw
file
vise
chisel
tape measure
spring
level
mallet