Słownictwo języka polskiego
The Garden/The Yard
grabie
motyka
łopata
sekator
szpadel
ogrodnik
konewka
doniczka
szlauf
spryskiwacz
kosiarka
składzik na narzędzia
nasiono
paczka nasion
sadzonka
klomb
ogród warzywny
zatrzask, zapadka
płot
furtka
ściana
rake
hoe
shovel
clippers
spade
gardener
watering can
pot
garden hose
sprinkler
lawn mower
tool shed
seed
seed packet
seedling
flower bed
garden
latch
fence
gate
wall
shrub, bush