Słownictwo języka polskiego
Writing
letter
word
phrase
sentence
indentation
paragraph
line
page
margin
punctuation
comma
period
semicolon
colon
exclamation mark, exclamation point
question mark
apostrophe
quotation mark
parenthesis
square bracket, bracket
slash
dash, hyphen
underscore
number sign, pound sign
ampersand
at sign
asterisk
chapter
syllable
litera
wyraz
wyrażenie
zdanie
wcięcie
akapit
linijka
strona
marines
znaki przestankowe
przecinek
kropka
średnik
dwukropek
wykrzyknik
znak zapytania, pytajnik
apostrof
cudzysłów
nawias
nawias kwadratowy
ukośnik
myślnik
podkreślenie
krzyżyk
et
małpa
gwiazdka
rozdział
sylaba