Testowanie Sea Travel - Continued
wake budzić
stowaway pasażer na gapę na statku
to sail żaglować
to row wiosłować

We set sail for the Caribbean.
Ruszamy na Karaiby.

Is everyone on board?
Czy wszyscy są na pokładzie?

Take the helm.
Weź ster.

They normally throw stowaways overboard.
Oni normalnie wyrzucają pasażerów na gapę za burtę.

port port
port of call  przystać

Drop anchor.
Zarzucić kotwicę.

to moor przycumować

Pull up alongside the ship.
Zatrzymaj się wzdłuż statku.

After we surrendered, the pirates moored their vessel to ours.
Po tym jak zostaliśmy otoczeni, piraci przycumowali swój statek do naszego.

ballast balast
sea sick choroba morska
to sink - sunk topić się, utopiony

We're sinking. Throw some ballast overboard.
Toniemy. Wyrzuć jakiś balast za burtę.

Hard to port!
Szybko do portu!

Hard to starboard! Reverse engines.
Szybko do prawej burty! Cała wstecz.

All hands on deck!
Wszystkie ręce na pokład!

Attention. The admiral is on the bridge.
Uwaga. Admirał jest na mostku.

 


Comparteix