Testowanie Car Travel
driver kierowca
to drive jechać

Shut up and drive!
Zamknij się i jedź!

Let's take a short cut.
Jedźmy na skróty.

Do a u-turn.
Zawróć.

Turn around.
Odwróć się.

Turn left.
/
Turn to the left.

Skręć w lewo.

Go straight.
Jedź prosto.

speed prędkość

It's impossible to travel faster than the speed of light.
Nie da się podróżować szybciej niż prędkość światła.

to accelerate
to speed up

Punch the accelerator!
/
Hit the gas
!
Naciśnij pedał gazu.

to slow down
zwolnić
to brake
hamować
to coast
zjechać z góry

Cars should be passed on the left.
Samochody powinny być kierowane w lewo.

Pull over! I need to get out of the car.
Zatrzymaj się! Muszę wyjść z samochodu.

road rage

Argg, A car just cut me off. May they get a flat tire!

to park parkować
parking

Let's park.
Zaparkujmy.

Can you parallel park?
Czy umiesz parkować równolegle?

They towed away my car.
Oni odholowali mój samochód.

My car broke down. I need a tow.
Mój samochód się zepsuł. Muszę zostać odholowana.

ticket bilet
fine grzywna, mandat
to speed prędkość

He got a ticket for speeding.
Dostał mandat za przekroczenie prędkości.

She ran a red light.
Pobiegła na czerwonym świetle.

drunk driving jazda po pijanemu
DUI / (driving under the influence)

Don't drink and drive.
Nie pij i jedź.

road signs znaki drogowe

speed limit 35 mph
Ograniczenie prędkości do 35 mil na godzinę

Yield
Wydajność
Left turn prohibited
Zabronione skręcanie w lewo

one way
w jedną stronę
merge
merge left
włączyć się z lewej
detour
objazd

traffic
traffic ruch
traffic jam korek uliczny
rush hour godziny szczytu

She's stuck in traffic.
Ona stoi w korkach.

I'm stuck in a trafic jam. I'll be late.
Utknąłem w korku. Spóźnię się.

right of way pierwszeństwo przejazdu

The car on the right has the right of way.
Samochód po prawej ma pierwszeństwo przejazdu.

collision kolizja
crash wypadek
wreck wrak
to crash rozbić
to collide - collided zderzać się
to wreck rozbić się.

Buckle up. You never know.
Zapnij pasy. Nigdy nie wiadomo.

We were in a car accident, but everyone is ok.
Mieliśmy w wypadek samochodowy, ale wszyscy czują się OK.

She hit a parked car.
Uderzyła w zaparkowany samochód.

He lost control of his car and crashed into a tree.
Stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo.

A car ran into us at the intersection.
Samochód wpadł nas na skrzyżowaniu.

Try not to run over the pedestrians.
Staraj się nie potrącić pieszego.

It was a head-on collision. Both cars were totalled.
To było czołowe zderzenie. Oba samochody były rozbite.

He wrecked his brand new sports car trying to get away from the police.
On rozbił swój nowy sportowy samochód próbując uciec przed policją.

to skid wpadać w poślizg
overpass

We skidded to a stop.
My wpadliśmy w poślizg zatrzymując się.

bend wygiąć
shoulder ramię
median środkowy
ramp rampa
overpass wiadukt
fork rozwidlenie
round about wokoło

pavement chodnik
tar smoła
pot hole dziura
bump uderzenie
speed bump próg spowalniający

to steer kierować

Try to steer around the pot holes.
Spróbuj omijać dziury.

toll opłata
toll road płatna autostrada

Did you have to pay a toll?
Czy trzeba było zapłacić za przejazd?


Comparteix