Słownictwo języka polskiego
Weather
chmura
deszcz
kropla deszczu
piorun
grzmot
wiatr
tęcza
termometr
wiatrowskaz; chorągiewka na dachu
śnieg
płatek śniegu
bałwan
lód
sopel lodu
płaszcz przeciwdeszczowy; deszczowiec
parasol
powódź
tornado
lavina
cloud
rain
raindrop
lightning
thunder
wind
rainbow
thermometer
weather vane
snow
snowflake
snowman
ice
icicle
raincoat
umbrella
flood
tornado
avalanche