Słownictwo języka polskiego
Law & Order
policeman, police officer, cop (informal)
nightstick
badge
holster
whistle
fingerprint
handcuffs
detective
police station
police car
siren
flashing light
burglar
prison, jail
inmate, prisoner
bar
magnifying glass
judge
gavel
lawyer
firefighter, fireman
fire hose
fire hydrant
fire extinguisher
fire station
policjant
pałka policyjna
odznaka
kabura
gwizdek
odcisk palca
kajdanki
detektyw
posterunek policji
samochód policyjny
syrena
migające światło
włamywacz
więzienie
więzień
krata
lupa
sędzia
młotek
prawnik
strażak
wąż pożarniczy (wąż strażacki)
hydrant
gaśnica
remiza strażacka