Słownictwo języka polskiego
Birds

gołąb
gołąb
orzeł
dziub
skrzydło
pióro
szpon
gniazdo
jajka
sowa
sokół
sęp
kaczka
dziób
kwakanie
gęś; gęsi (pl.)
wróbel
ćwierkanie
wrona
indyk
przepiórka
koliber
paw
papuga
struś
pingwin
dzięcioł
bocian
żuraw
flaming
czapla
łabędź
klatka
jastrząb
dove
pigeon
eagle
beak
wing
feather
talon
nest
eggs
owl
falcon
vulture
duck
bill
quack
goose
geese plural
sparrow
chirp
crow
turkey
quail
hummingbird
peacock
parrot
ostrich
penguin
woodpecker
stork
crane
flamingo
heron
swan
bird cage
hawk