Słownictwo języka polskiego
Sea Travel

ship, boat
porthole
anchor
propeller
captain
sailboat
mast
sail
rudder
keel
hull
yacht
row boat
oar
motor boat
towboat
cargo ship
canoe
paddle
raft
cruise ship
shipwreck
castaway
submarine
periscope
torpedo
sailor
tattoo
starboard
port
stern
bow
statek
bulaj
kotwica
pędnik (śruba okrętowa)
kapitan
żaglówka
maszt
żagiel
ster
kil
kadłub
jacht
łódka
wiosło
motorówka
holownik
statek towarowy
kanadyjka
pagaj
tratwa
statek wycieczkowy
wrak
rozbitek
łódź podwodna
peryskop
torpeda
żeglarz; marynarz
tatuaż
prawa burta
port
rufa
dziób (statku)