Testowanie The Family - Continued
relative krewny
relationship związek
parents rodzice
generation pokolenie
ancestor przodek
descendant potomek

We're related. He's my cousin.
Jesteśmy spokrewnieni. On jest moim kuzynem.

How is your relationship with your mother?
Jak wygląda twoja relacja z matką?

my paternal grandfather
dziadek od strony ojca

my maternal grandfather
dziadek od strony matki

stepfather ojczym
stepmother macocha
step brother przyrodni brat
father-in-law teść
mother-in-law teściowa
stepson pasierb
stepdaughter pasierbica
step sister przyrodnia siostra
son-in-law zięć
daughter-in-law synowa

guardian opiekun
foster family rodzina zastępcza
orphan sierota
orphanage sierociniec

We would like to adopt you. Are you up for it?
Chcielibyśmy cię zaadoptować. Co ty na to?

an adopted child
adoptowane dziecko


Comparteix