Testowanie Skin
pore por
hair follicle mieszek włosowy

mole pieprzyk
freckle pieg
pigment pigment
wrinkle zmarszczka

complexion cera
fair jasna
pale blada
dark ciemna


sweat pot
perspiration pocenie się
to sweat pocić się
to perspire pocić się

break out into a sweat
oblać się potem

itch swędzenie

to itch swędzieć
to scratch drapać

My nose itches!
Nos mnie swędzi!

Expressions

You scratch my back and I'll scratch yours.
Podrap mnie po plecach, a ja podrapię ciebie.


to pinch szczypać

Pinch me. I think I'm dreaming.
Uszczypnij mnie. Ja chyba śnię.

rash wysypka
boil czyrak
wart brodawka, kurzajka
blemish niedoskonałość

acne trądzik
pimple pryszcz
blackhead wągier


Comparteix