Słownictwo języka polskiego
The Digestive System
intestines jelita
bowels trzewia
guts wnętrzności
constipation zaparcie
diarrhea biegunka
bowel movement wypróżnienie
gas gazy
fart pierd
to fart puszczać bąki
to pass gas mieć gazy
feces kał excrement odchody
to defecate wypróżniać się crap gówno
 
saliva ślina spit plwocina
to salivate ślinić się to spit - spat pluć
My stomach is grumbling. I'm hungry!
Burczy mi w brzuchu. Jestem głodny!
Please don't spit on the sidewalk.
Proszę nie pluć na chodnik.
to burp odbić się
to belch bekać
to hiccup czkać
  to have the hiccups
mieć czkawkę
to digest trawić  
indigestion niestrawność  
to feel queasy mieć mdłości
nauseous przyprawiający o mdłości  
heartburn zgaga (pieczenie w żołądku)  
  I've got an upset stomach.
Boli mnie żołądek.
She's feeling nauseous.
Ona ma mdłości.
to vomit wymiotować
to throw up - threw up
to barf wymiotować (rzygać - vulg.)
  I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
Jest mi niedobrze. Chyba zwymiotuję.

liver
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
wątroba
trzustka
przełyk
żołądek
jelito grube
jelito cienkie
odbyt
odbytnica