Słownictwo języka polskiego
Sewing
centymentr krawiecki
krawiec
igła
nić, nitka
szpulka
naparstek
maszyna do szycia
szpilka
poduszka na szpilki
przędza, wełna
measuring tape
tailor
needle
thread
spool of thread
thimble
sewing maching
pin
pin cushion
yarn