Słownictwo języka polskiego
The Face
sideburns baki
goatee kozia bródka
stubble zarost
hairy owłosiony
scalp skóra głowy
dimple dołek
bad breath nieświeży oddech
expressions wyraz twarzy
to smile uśmiechać się
to frown marszczyć brwi
włosy (plural)
skroń
policzek
ucho (małżowina uszna)
ucho
broda
wąsy
czoło
nos
nozdrze
broda
oko
brew
rzęsa
tęczówka
powieka
źrenica
usta
warga
język
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostrils
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue