Słownictwo języka polskiego
The Military
guns
pistol
trigger
barrel
bullet
target
rifle
scope
machine gun
shotgun
shell
bomb
fuse
grenade
detonator
soldier
helmet
gas mask
dog tags
bomber
bomb
RPG / Rocket-propelled grenade
turret
tank
fighter
cannon
cavalry
mortar
artillery
missile
broń palna
pistolet
spust
lufa
kula
cel
karabin
celownik
karabin maszynowy
strzelba
łuska
bomba
lont
granat
detonator
żołnierz
kask
maska przeciwgazowa
nieśmiertelnik
bombowiec
bombardować
granatnik przeciwpancerny
wieża artyleryjska
czołg
myśliwiec
armata
kawaleria
moździerz
artyleria
pocisk