Testowanie Health
well zdrowy
health zdrowie
healthy zdrowy
unhealthy niezdrowy
sick chory
ill
disease choroba
sickness
illness

I'm sick. I'm going to take the day off.
Jestem chory. Wezmę wolny dzień.

Are you doing better?
Czy czujesz się lepiej?

Smoking is very unhealthy.
Palenie papierosów jest bardzo niezdrowe.

The disease must be allowed to run its course.
Należy zezwolić na przebieg choroby.

medication lekarstwo (lek), kuracja
cure metoda leczenia, lekarstwo
home remedy domowa metoda leczenia
antidote antidotum
toxin toksyna
to cure leczyć

It's not a cure. It just relieves the symptoms.
To nie leczy. To tylko łagodzi objawy.

The medication helps keep her illness in check.
Lekarstwo pomaga kontrolować jej chorobę.

An ounce of prevention is worth a pound of cure. --Benjamin Franklin
Uncja prewencji jest lepsza niż funt lekarstwa. -- Benjamin Franklin

I'm sorry. The lethal toxin you were exposed to has no antidote.
Przykro mi. Nie ma antidotum na śmiercionośną toksynę, na którą byłeś wystawiony.

pain
ból
pain-killer środek przeciwbólowy
painless bezbolesny
ache ciągły ból
to hurt boleć
to ache boleć
wince grymas

Where does it hurt?
Gdzie boli?

My head hurts.
Boli mnie głowa.

You're hurting me! Stop.
Sprawiasz mi ból! Przestań.

Fred hurt his leg in a motorcycle accident.
Fred zranił sobie nogę w wypadku motocyklowym.

My whole body aches.
Całe ciało mnie boli.

He winced in pain.
Skrzywił się z bólu.

Just grin and bear it.
Zrób dobrą minę do złej gry.


Comparteix