Testowanie Pets - Continued
puppy

She is petting the cat.
Ona głaszcze kota.

The puppy is licking my hand.
Szczeniak liże mi rękę.

Walk the dog.
Wyprowadź psa.

Keep the dog on a leash.
Trzymaj psa na smyczy.

The dog wagged its tail.
Pies machał ogonem.

She pricked up her ears.
Nastawiła uszy.

kittens

Did you feed the dog?
Czy nakarmiłeś psa?

 

The dog was gnawing on the bone.
Pies obgryzał kość.

The kitten lapped up the milk.
Kociak chłeptał mleko.

The cat scratched me.
Kot mnie podrapał.

The dog sniffed my leg.
Pies obwąchał mi nogę.

The lady grooms her cat.
Kobieta pielęgnuje swojego kota.

 

Fetch the ball!
Przynieś piłkę!

 
Expressions

You're barking up the wrong tree.
Źle kombinujesz.

Her bark is bigger than her bite.
Ona więcej szczeka niż gryzie.

Don't bite the hand that feeds you.
Nie kąsaj ręki, która cię karmi.

When his guard was down, the chihuahua turned on his master biting him in the foot.
Gdy on nie uważał, chihuahua obróciła się przeciw swojemu panu i ugryzła go w nogę.

spot plamka
to yelp skowyczeć

The dog went to the bathroom on the carpet.
Pies załatwił się na dywan.

The dog relieved himself on the fire hydrant.
Ten pies obsikał hydrant przeciwpożarowy.

litter miot
stud reproduktor
teat sutek

Puppies nurse about every two hours during their first week.
Szczenięta pobierają pokarm mniej więcej co dwie godziny podczas swojego pierwszego tygodnia życia.

spayed wysterylizowana
neutered wysterylizowany

Comparteix