Słownictwo języka polskiego
Farm Animals
byk
ogon
kopyto
róg
parskanie
krowa
wymię
muczenie
cielę
łajno
stado
wół
osioł
ryczenie
koza
koźlę
kury
kogut
pianie
kura
gdakanie
pisklę
wieprz
ryj
kwik
maciora
prosię
pisk
owca
wełna
stado owiec
jagnię
pasterz, pastuch, owczarz
laska
koń
rżenie
parsknęcie
ogier
klacz
kucyk
podkowa
siodło
strzemię
bull
tail
hoof
horn
snort
cow
udder
moo
calf
dung
herd
ox
donkey
bray
goat
kid
chickens
rooster
crow
hen
cluck
chick
pig
snout
grunt
sow
piglet
squeal
sheep
wool
flock of sheep
lamb
shepherd
staff
horse
neigh
snort
stallion
mare
pony
horseshoe
saddle
stirrup