Testowanie Farm Animals - Continued
tame oswojony
wild dziki
breed rasa
to tame oswoić

-What breed of horse is that?
Co to za rasa konia?

thoroughbred
rasowy

Milk the cow.
Wydoić krowę..

Churn the butter.
Ubijanie masła.

horse
to gallop galopować
to trot kłusować

Do you know how to ride a horse?
Czy wiesz, jak się jeździ się na koniu?

The lady mounted the horse. The horse bucked.
Pani dosiadła konia. Koń wierzgnął.

The bull snorted and charged at us.
Byk prychnął i ruszył na nas.

Shear the sheep.
Strzyc owcę

He is the black sheep of the family.
On jest czarną owcą rodziny.

The hen pecked at seeds.
Kura dziobała nasiona

Photo by Marilylle Soveran Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
livestock żywy inwentarz
cattle bydło
slaughterhouse m. rzeźnia
to slaugher ubijać, do uboju

The little lambs are cute, but people need to eat. Take them to the slaugherhouse!
Małe jagnięta są słodkie, ale muszą jeść. Zabierz je do rzeźni!


Comparteix