null
null
Zobraziť pravopisný prepis
Music
music score
note
chord
treble clef
bass clef
music stand
band
drummer
lead guitarist
base guitarist
singer
orchestre
conductor
baton
notový zápis
nota
akord
husľový kľúč
basový kľúč
stojan na noty
kapela
bubeník
hlavný gitarista
sprievodný gitarista
spevák
orchester
dirigent
taktovka