null
The Digestive System
intestines vnútornosti
bowels vnútornosti
guts vnútornosti
constipation zápcha
diarrhea hnačka
bowel movement pohyby čriev
gas plyn
fart prd
to fart prdieť
to pass gas pustiť plyn
feces fekálie excrement exkrement
to defecate vyprázdniť (sa) crap výkal
 
saliva slina spit pľuvanec
to salivate sliniť to spit - spat pľuť
My stomach is grumbling. I'm hungry!
Škvŕka mi v bruchu. Som hladný!
Please don't spit on the sidewalk.
Prosím, nepľujte na chodník.
to burp grgnúť
to belch vyvrhovať
to hiccup štikútať, čkať
  to have the hiccups
mať štikútku
to digest tráviť  
indigestion zažívacie ťažkosti  
to feel queasy cítiť sa zle
nauseous nevoľnosť  
heartburn pálenie záhy  
  I've got an upset stomach.
Mám pokazený žalúdok.
She's feeling nauseous.
Je jej nevoľno.
to vomit zvracať
to throw up - threw up
to barf zvracať
  I'm feeling sick. I think I'm going to throw up.
Je mi zle. Asi budem zvracať.

liver
pancreas
esophagus
stomach
large intestine
small intestine
anus
rectum
pečeň
podžalúdková žľaza, pankreas
pažerák
žalúdok
hrubé črevo
tenké črevo
konečník, anus
konečník, rektum