null
The Face
sideburns bokombrada
goatee briadka
stubble strnisko
hairy vlasatý
scalp skalp
dimple jamka
bad breath zlý dych
expressions výrazy
to smile smiať sa
to frown mračiť sa
vlasy
spánok
líce
ucho
ušný lalôčik
brada (mužská)
fúzy
čelo
nos
nozdra
brada
oko
obočie
riasa
dúhovka
viečko
zrenička
ústa
pera
jazyk
hair
temple
cheek
ear
ear lobe
beard
moustache
forehead
nose
nostrils
chin
eye
eyebrow
eyelash
iris
eyelid
pupil
mouth
lip
tongue