Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
The Body
 Vücut
human, human being
insan, insanoğlu
animal
hayvan
male
erkek
female
dişi
skin
deri
   
limbs
kollar ve bacaklar gibi vücuda eklemle bağlı olan uzuvlar
organ
organ
muscle
kas
joint
eklem
cell
hücre
nerve
sinir
mind beyin, zihin, akıl
resimli kelime rehberi
front
ön
back
arka
side
yan
left
sol
right
sağ
   
top
üst
bottom
alt
   
  his side
onun yanı
  her left side
onun sol yanı
  the front of the school
okulun önü
  the back of the shool
okulun arkası
  my left foot
benim sol ayağım
  his right arm
onun sağ kolu
  the top of my head
başımın üstü
  the bottom of my foot
ayağımın altı
  left-handed (adj.)
solak
  right-handed (adj.)
sağlak
Location
yer,mekan, yerleşim
object
nesne, obje
box
kutu
container
içine yük konan kap, konteynır
table
masa
wall
duvar
   
in
içinde
   
on
üstünde
off
dışında, uzağında
above
yukarısında, üstünde
under / below
altında, aşağısında
by
yanında,yakınında
at
-de,-da eki
  The object is in the container.
Nesne konteynırın içinde.
  The box is on the table.
Kutu masanın üstünde.
  A painting is on the wall.
Resim duvarda (asılı)
  The box is off the table.
Kutu masanın uzağında.
  The chandelier is above the table.
Avize masanın üst tarafında.
  A book is under the table.
Kitap masanın altında.
  The box is by the table.
Kutu masanın yanında.
  The man is at the table.
Adam masada.
inside*
içinde
outside
dışında
in front of
önünde
behind
arkasında
next to / beside
yanında
between
arasında
to the left of
solunda
to the right of
sağında
inside ve in birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
  He is inside the house.
O evde.
  He is in the house.
O evde.
  The students are outside the school.
Öğrenciler okulun dışında.
  The people are in front of the house.
İnsanlar evin önünde.
  The family is behind the house.
Aile evin arkasında.
  The house is between the buildings.
Ev binaların arasında.
  A box is beside the table.
Kutu masanın yanında.
  The umbrella is to the left of the box.
Şemsiye kutunun solunda.
middle
orta
center merkez, orta
  The fruit is in the center of the table.
Meyce masanın tam merkezinde(ortasında).
  The horse is in the middle of the street.
At sokağın ortasında.