Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Questions
 Sorular

'To be' fiili ile bir soru sormak için, 'to be' fiili cümlenin başına alınır.

  Are you ready?
 Hazır mısın?
 
-
Yes
-
No
  Not yet
-
 Evet
-
 Hayır
-
 henüz değil
  Are they crazy?
 Onlar çılgın mı?
  Is she serious?
 Ciddi mi?
  Is that your baby?
 Şu senin bebeğin mi?
 
 -
Yes, it is. Robert is the father.

No, it isn't.
 -
 Evet, benim bebeğim.
-
 Hayır, değil.
  Was it under the table?
  O masanın altında mıydı?
 
-
Yes, it was.
-
No, it wasn't.
-
  Evet, öleydi.
-
  Hayır, değildi.

Will kullanılan gelecek zaman cümleleri will öznenin önüne getirilerek soru cümlesi haline getirilir.

  Will they work today?
  Bugün çalışacaklar mı?
  Will she hate me?
  Benden nefret edecek mi?
 
-
Yes, I think she will.
-
No, she won't.
-
  Evet, edecek.
-
  Hayır , etmeyecek.
  Will he be ready?
  Hazır olacak mı?

Hemen hemen tüm diğer fiil türleri için soru cümlesi, do öznenin önüne getirilerek elde edilir.

  Do you speak English?
 İngilizce konuşabiliyor musun?
 
-
Yes, I do.
-
No, I don't.
-
just a little
-
 Evet, konuşabilirim.
-
 Hayır, konuşamam.
-
 çok az
  Did they talk to you?
 Onlar seninle konuştular mı?
 
-
No, they didn't.
-
 Hayır, konuşmadılar.
  Does she understand?
 O anlıyor mu?
  Do you love Pat?
 Pat'i seviyor musun?
  Did he smile?
 O gülümser mi?