Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
What?
 Ne?
thing
 şey
  What is that thing? Şu şey ne?
  What is that? Şu ne?
 
-
I think it's an insect.
-
 Sanırım o bir böcek.
  What are those?
 Şunlar neler?
 
-
Those are worms.
-
 Şunlar solucan.
  What is your name?
 İsmin ne?
 
-
John Smith
-
 

Bir kişinin isminin tamamı belirtildiğinde, kişinin ilk ismi(first name) önce ardından da soy ismi(last name) söylenir.

Resmi metinlerde, Mr. erkekler için, Mrs. evli bayanlar için, ve Miss evli olmayan bayanlar için kullanılır. Başka bir şekilde, hem evli hem de evli olmayan kadınlar için Ms. kullanılabilir.

Birçok çok yaygın ismin kısaltılmış hali vardır. Uzun isimlerin yerine çoğu kez kısaltılmış isimler  kullanılır.

Bill Mike
Tom Jim

Kendinizi tanıtırken, aşağıdaki ifadelerin her ikisi de kullanılabilir.

  My name is Amy.
 Benim adım Amy.
  I'm Amy.
 Ben Amy.
  What is your favorite color?
 En sevdiğin renk ne?
resimli kelime rehberi
Vocabulary Guide: colors
  What are you doing?
 Ne yapıyorsun?
 
-
nothing
-
 hiçbir şey
 
-
I'm walking the dog.
 Köpeği dolaştırıyorum.
happen
 olmak
  What happened?
 Ne oldu?
  Excuse me, what did you say?
 Afedersiniz, ne dediniz?
  What did she do?
 Ne yaptı?
  What does he want?
 Ne istiyor?
kind
 çeşit, tür
  What kind of fruit do you like?
 Ne tür meyva seversin?
  What kind of insect is that?
 Bu ne tür bir böcek?    
Which?
 hangi
  Which color do you like?
 Hangi rengi seviyorsun?
  Which do you want?
 Hangisini istiyorsun?
  Which school do you prefer?
 Hangi okulu tercih edersin?