Słownictwo języka polskiego
Testowanie le corps - suite
brain
l'organe m. ciała m.
le tissu tkaniny
la cellule komórki
le muscle mięśni
l'articulation f. f. wspólne
la graisse tłuszcz
la chair ciała
le cartilage chrząstki
la glande gruczoł
le nerf nerwu
la moelle épinière rdzeń kręgowy
l'esprit m. umysł m.
la paralysie paraliż
paralyser sparaliżować

La lésion de la moelle épinière l'a paralysé de la taille aux pieds.
Rdzenia kręgowego został sparaliżowany od pasa w dół.

heart
saigner krwawić
la tension artérielle ciśnienie krwi
la rate śledziona
le pouls impulsu
le rythme cardiaque serca
le battement de cœur bicie serca

Je saigne!
I krwawić!

faire de l'hypertension
wysokie ciśnienie krwi

L'infirmière a pris sa tension artérielle et tâté son pouls.
Pielęgniarka wziął ciśnienia krwi i czuje puls

la respiration oddechowy
le souffle oddech
les bronches oskrzeli

Tout le monde respire profondément. Inspire.. Maintenant expire ..
Każdy, weź głęboki oddech. Inspire .. Teraz wygasa ..

à bout de souffle
oddechu

retenir son souffle
wstrzymać oddech

le mucus śluzu
le flegme flegma
la crotte de nez Glut

se racler la gorge
jasne gardła

la voix głos
les cordes vocales f. strun głosowych f.
enroué ochrypły
la laryngite zapalenie krtani

Il a une voix profonde.
Ma głęboki głos.

Elle a une voix aigue.
Ma przenikliwy głos.

la vessie pęcherza moczowego
l'urine f. f moczu
uriner oddawać mocz

La Médecine Dentaire Stomatologia

se faire soigner une carie
się leczenie stomatologiczne

grincer des dents
warować

extraire une dent
ekstrakcji zęba


Comparteix