Słownictwo języka polskiego
les continents
Azja
Europa
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Australia
Antarktyda
l'Asie (f.)
l'Europe (f.)
l'Afrique (f.)
l'Amérique du Nord (f.)
l'Amérique du Sud (f.)
l'Australie (f.)
l'Antarctique (f.)