Słownictwo języka polskiego
Testowanie Les taches ménagères
vacumming
la tâche zadanie

faire les tâches ménagères
do prac domowych

une femme au foyer gospodyni domowa
un domestique sługa
le ménage gospodarstw domowych

sortir la poubelle
śmieci

essuyer la table
wytrzeć tabeli

balayer le sol
zamiatać podłogę

passer l'aspirateur
próżniowy

passer la serpillière
myjąc podłogę

éponger le sol
mop podłodze.

éponger le lait renversé
wycierać rozlanym mlekiem

J'ai renversé du lait.
I rozlanym mlekiem.

L'argenterie est ternie. Il faut la faire briller.
Srebro jest nadszarpnięta. Musimy sprawić, aby świeciło.

faire les toilettes
do toalety

laver les carreaux
mycia płytek

laver les vitres
mycie okien

 
cosette

On fit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux.
Cosette został biegać na posyłki, do zamiatania pokoje, na podwórku, na ulicy, mycie naczyń, o tej samej obciążeń.

recycler recyklingu

C'est recyclable?
To nadaje się do recyklingu?


Comparteix