Exercicis auditius Babies - Continued
photo by Hobo Mama (CC BY-NC-SA 2.0)
pregnancy
l'embaràs, el preny, el prenyat
womb l'úter
pregnant embarassada, prenyada
fetus el fetus
embryo l'embrió
conception la concepció

concieve concebre

I'm pregnant. I think Charles is the father.
Sóc prenyada. Crec que en Carles és el pare.

We've been trying to concieve.
Hem tractat de concebre.

birth el naixement, la naixença
midwife la llevadora, la comare
labor el part
placenta la placenta
premature prematur, -a

My wife just went into labor.
La meva dona acaba d'anar de part.

She's the doctor that delivered you.
El metge que et va deslliurar.

newborn el nounat
infant el nadó
twins els bessons

She gave birth to twins.
Ella va donar a llum a bessons.

They're identical twins. It's almost impossible to tell them apart.
Són bessons idèntics. És gairebé impossible de distingir-los.

I breastfeed my baby every day.
Vaig alletar el meu nadó cada dia.

The baby is nursing right now.
El nadó mama ara mateix.

I feed the baby only organic baby food.
Vaig alimentar el nadó només amb menjar ecològic per a nadons.

abortion l'avortament, l'aborció
miscarriage l'avortament involuntari

abort avortar
adopt adoptar

Are you going to keep the baby or give it up for adoption ?
Guardaràs el nadó o el donaràs en adopció?

We're going to adopt.
Adoptarem

nanny la mainadera
baby sitter la mainadera, la cangur
toddler l'infant, la criatura

Your diaper is dirty. Daddy will be happy to change you.
El tu bolquer és brut. El pare estarà encantat de canviar-te'l.

My parents help look after the children.
Els meus pares m'ajuden a tenir cura dels nens.

Can you take care of the baby for a couple of hours?
Et pots cuidar del nadó durant un parell d'hores?


lullaby la cançó de bressol

rock bressar
sob el sanglot
ball la pilota
crawl gatejar, caminar de quatre grapes

She hummed a lullaby to the child.
Ella va taral·lejar una cançó de bressol per al nen.

Rock the baby to sleep.
Bressa el nadó perquè dormi.Rock the bébé à dormir.

photo by TheGiantVermin (CC BY-NC-SA 2.0)

The baby snuggled in the arms of his mother.
El nadó es va arraulir als braços de sa mare.

day care la llar d'infants

godparent el padrí
godmother la padrina
godfather el padrí
godson el fillol
godchild el fillol

name el nom
first name el primer nom
middle name el segon nom
last name el cognom
nickname el sobrenom

We named our daughter after her great grandmother
Hem donat a la nostra filla el nom de la seva besàvia

What's your name?
Com te dius?

My official name is Timothy but I prefer that you call me by my adopted name - Bird Spirit.
El meu nom oficial és Timothy però prefereixo que em digueu pel meu nom adoptat - Esperit d'ocell.

photo by freeparking (CC BY 2.0)
resemblance la semblança

You look like your brother.
Sembles el teu germà, T'assembles al teu germà

You're the spitting image of your father.
Ets pastat el teu pare, Ets el teu pare pastat

teething la dentició

rear la part posterior
raise 
grow up créixer

Where did you grow up?
On vas créixer?

You could say that being born was a milestone in my life.
Es podria dir que néixer va ser una feta en ma vida.


null