Testowanie Babies - Continued
photo by Hobo Mama (CC BY-NC-SA 2.0)
pregnancy
ciąża
womb macica
pregnant w ciąży
fetus płód
embryo embrion
conception zapłodnienie

concieve począć

I'm pregnant. I think Charles is the father.
Jestem w ciąży. Myślę, że ojcem jest Charles.

We've been trying to concieve.
Staraliśmy się o dziecko.

birth narodziny
midwife położna
labor poród
placenta łożysko
premature przedczesny

My wife just went into labor.
Moja żona właśnie zaczęła rodzić.

She's the doctor that delivered you.
Ona jest lekarką, która cię odebrała.

newborn noworodek
infant niemowlę
twins bliźnięta

She gave birth to twins.
Ona urodziła bliźnięta.

They're identical twins. It's almost impossible to tell them apart.
Oni są bliźniętami jednojajowymi. Nie da się ich rozróżnić.

I breastfeed my baby every day.
Codziennie karmię piersią swoje dziecko.

The baby is nursing right now.
Niemowlę właśnie ssie pierś.

I feed the baby only organic baby food.
Karmię dziecko tylko zdrową odżywką dla niemowląt.

abortion aborcja
miscarriage poronienie

abort usunąć
adopt adoptować

Are you going to keep the baby or give it up for adoption ?
Czy zatrzymasz dziecko, czy je oddasz?

We're going to adopt.
Adoptujemy dziecko.

nanny niania
baby sitter opiekun do dziecka
toddler dziecko uczące się chodzić

Your diaper is dirty. Daddy will be happy to change you.
Masz brudną pieluchę. Tatuś z chęcią cię przewinie.

My parents help look after the children.
Moi rodzice pomagają w opiekce nad dziećmi.

Can you take care of the baby for a couple of hours?
Czy możesz zająć się dzieckiem przez kilka godzin?


lullaby kołysanka

rock kołysać
sob szloch, szlochać
ball piłka
crawl raczkować

She hummed a lullaby to the child.
Nuciła dziecku kołysankę.

Rock the baby to sleep.
Ukołysz dziecko do snu.Rock the bébé à dormir.

photo by TheGiantVermin (CC BY-NC-SA 2.0)

The baby snuggled in the arms of his mother.
Dziecko wtuliło się w ramiona matki.

day care opieka dzienna

godparent rodzic chrzestny
godmother matka chrzestna
godfather ojciec chrzestny
godson chrześniak
godchild chrześniak

name imię
first name imię
middle name drugie imię
last name nazwisko
nickname przezwisko

We named our daughter after her great grandmother
Nazwaliśmy naszą córkę po jej prababci.

What's your name?
Jak masz na imię?

My official name is Timothy but I prefer that you call me by my adopted name - Bird Spirit.
Oficjalnie mam na imię Timothy, ale wolę, żebyś się do mnie zwracał używając mojego przybranego imienia - Bird Spirit.

photo by freeparking (CC BY 2.0)
resemblance podobieństwo

You look like your brother.
Wyglądasz jak twój brat.

You're the spitting image of your father.
Wykapany z ciebie ojciec.

teething ząbkowanie

rear wychować
raise 
grow up dorastać

Where did you grow up?
Gdzie dorastałeś?

You could say that being born was a milestone in my life.
Można powiedzieć, że moje narodziny były dla mnie kamieniem milowym.


Comparteix