Exercicis auditius Bathroom II - Continued

Cut your nails.
Talla't les ungles.

File your nails.
Llima't les ungles.

Polish your nails.
Envernissa't les ungles.

Comb your hair.
Pentina't els cabells.

Brush your hair
Raspalla't els cabells

He parts his hair on the left side.
Ell es pentina cap a la banda esquerra.

mouthwash l'esbandida bucal

gargle gàrgares
floss fil

I brush my teeth twice a day.
Em rento les dents dues vegades al dia.

Be sure to floss every day.
Assegureu-vos d'utilitzar el fil dental cada dia.

aftershave el aftershave
clean shaven l'afaitat

shave
afaitar

I need to shave.
M'haig d'afaitar.

They shaved off the hair of the new recruits.
Van afaitar els cabells dels nous reclutes.

lotion la loció
moisturising creamla crema hidratant
foundation bases??

moisturize hidratar

She's putting on her makeup.
Ella s'està maquillant.

She's taking off her makeup.
Ella s'està desmaquillant.

Rub in the lotion.
Frega't amb la loció.

You should apply the sunscreen every two hours.
Hauries d'aplicar-te el protector solar cada dues hores.null